ДУНАЙСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Главная Інша діяльність Міжнародна діяльність
Міжнародна діяльність Друк

Проект "Консолідація мережі природоохоронних територій для збереження біорізноманіття та сталого розвитку регіону дельти Дунаю і нижнього Прута - PAN Nature" (MIS-ETC код 1716)


Ведучий партнер: Адміністрація біосферного заповідника дельти Дунаю

Партнер 1: Дунайський біосферний заповідник НАН України

Партнер 2: Ніжнепрутскій природний заповідник

Партнер 3: Дунайське басейнове управління водних ресурсів

Партнер 4: Міністерство екології Республіки Молдова

Партнер 5: Рада району Кагул (Молдова)

Партнер 6: Агенство "Молдсілва"

Партнер 7: Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

Партнер 8: Громадська організація «Центр регіональних досліджень»

Тривалість проекту: 22 місяці (початок 31.12.2013 року)  Проект подовжено до 31.12.2016 р
Основна мета проекту: знизити втрати біорізноманіття та покращити рівень життя місцевого населення шляхом впровадження комплексного підходу до управління природними ресурсами в транскордонному регіоні дельти Дунаю і Нижнього Прута, а також зміцнити активну участь громадськості у сталому розвитку регіону.
Конкретні завдання полягають в наступному:
розвиток інституційних умов для транскордонного управління охоронюваними територіями в регіоні через розширення діяльності Спільної тристоронньої комісії (СТК); сприяння Республіці Молдова у створенні біосферного заповідника в регіоні Нижнього Прута; розширення охоронюваних територій в українському Придунав'ї і реалізація пілотного проекту з відновлення деградованих водно-болотних екосистем; зміцнення співпраці в управлінні білатеральним біосферним заповідником "Дельта Дунаю"; створення спільних системи запобігання та попередження пожеж в білатеральному біосферному заповіднику "Дельта Дунаю".

Очікувані результати:
Покращена система управління біорізноманіттям і природними ресурсами в регіоні, в тому числі, відновлено роботу Спільної тристоронньої комісії, що працює на регулярній основі, а також створена мережа комунікаційних центрів;Підготовлена ​​матеріально-технічна база і юридична основа для створення біосферного заповідника в районі Нижнього Прута, в тому числі обладнано офіс, підвищена кваліфікація персоналу і т.д.;Відновлена ​​екосистема деградованого водно-болотного угіддя на українській частині території проекту;Створена спільна система моніторингу, запобігання та раннього оповіщення про виникнення пожеж;Підвищено рівень обізнаності громадськості про значення біорізноманіття та необхідності раціонального використання природних ресурсів для сталого розвитку та покращення якості життя;Знижено втрати біорізноманіття.

Матеріальні результати:
Підготовлено документи по отриманню статусу охоронної природної території для біосферного заповідника в регіоні Нижнього Прута; обладнаний Головний офіс заповідника на молдавській стороні, а також придбано обладнання для українського та румунського заповідників; оновлені управлінські цілі по збереженню біорізноманіття та сталого розвитку на охоронюваних природних територіях в дельті Дунаю і в районі Нижнього Прута; розроблено пілотний менеджмент план для Рамсарського угіддя "озеро Картал"; оновлені Правила експлуатації (паспорт) водосховища / озера Картал; підготовлено план управління регіонального ландшафтного парку "Ізмаїльські Острови"; проведена інвентаризація цінних територій для подальшого розширення ПЗФ в українському Придунав'ї; підготовлено публікації для місцевого населення і веб-сторінки проекту на інформаційних ресурсах партнерів; створено протипожежний канал для запобігання поширення пожеж на Жебриянської гряді; встановлені вишки з обладнанням для раннього виявлення та оповіщення про виникнення пожеж.

Основні напрямки діяльності:
Управління проектом, координація та комунікація, а також інформування громадськості. Удосконалення організаційних і технічних можливостей: зустрічі СТК; створення комунікаційних центрів; обмін досвідом; навчання персоналу, дослідження. Сприяння у створенні біосферного заповідника в регіоні Нижнього Прута. Реабілітація водно-болотних екосистем. Створення спільної системи моніторингу, запобігання та раннього оповіщення про виникнення пожеж.

Проект фінансується Європейською комісією

_____________________________________________________________________________________________________

На Дунайський РОВР за домовленістю з Міжнародною комісією з захисту р. Дунай покладена відповідальність за інформаційний зв'язок в сфері раннього оповіщення на території української частини Дунайського басейну .

MKZD    PIAC

Система оповіщення про надзвичайні аварійні ситуації - AEWS

AEWS активується щоразу, коли існує ризик забруднення транскордонних вод або перевищені порогові рівні небезпеки шкідливих речовин. AEWS посилає міжнародні попереджувальні повідомлення в країни нижче за течією. Це допомагає владі вжити заходів щодо захисту навколишнього середовища і заходів громадської безпеки.

Система ефективно дозволяє своєчасно активувати заходи щодо запобігання більш значної шкоди для людей і екосистем  басейні р. Дунай

AEWS працює на мережі основних міжнародних центрів оповіщення (PIAC)  в кожній з країн-учасниць.

Основні задачі PIAC: 

1. Повідомлення про аварійну ситуацію.

2. Експертна оцінка можливого впливу шкідливої дії вод.

3. Прийняття рішення про необхідні дії

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Головування України в МКЗД, звіт 2011рік / The Ukrainian presidency of the ICPDR, report (ua/eng, pdf, download)

 


 

Joomla inotur

Finland inotur picma
picma