ДУНАЙСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Главная Басейн р.Дунай Моніторинг поверхневих вод
Моніторинг поверхневих вод Друк

mp_water

Аналіз стану поверхневих вод в зоні діяльності Дунайського РОВР у ІV кварталі 2018 року

У ІV кварталі 2018 року відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних та гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод (наказ Держводагентства № 6 від 11.01.2018 р.) лабораторія здійснювала спостереження у 16 пунктах спостережень (ПС) на таких водних об’єктах: р. Дунай (4 створи), придунайські озера Ялпуг-Кугурлуй (2 створи), Кагул, Катлабух, Китай та 7 малих річок: Ялпуг, Ташбунар,   Єніка, В. Катлабух, М. Катлабух, Аліяга   та   Киргиж-Китай (ПС 49 км від гірла, с. М. Ярославець).

Річки р. Карасулак та Киргиж-Китай (ПС 4,2 км від гирла) у цьому кварталі пересихали.

Було відібрано 27 проб поверхневих вод, виконано 864 вимірювання показників якості води.

р. Дунай

Протягом ІV кварталу 2018 року на українській ділянці р. Дунай рівні води були значно нижчі, ніж у ІV кварталі минулого року. По в/п Рені на 11.12.2018 р. рівень води був   1,26 м БС, у грудні 2017 р. – 2,96 м БС.

На українській частині нижнього Дунаю у ІV кварталі було відібрано 9 проб води.

Вміст розчиненого кисню в відібраних пробах з р. Дунай мав значення від   8,8 мг/дм3 до 11,9 мг/дм3.

Серед проб з р. Дунай у цьому кварталі найвище значення ХСК (22,0 мг/дм3) спостерігалось 23 жовтня у ПС м. Вилкове, найвище значення ОП (4,4 мг/дм3) - 23 жовтня у ПС м. Кілія, найвище значення БСК20 (6,1 мг/дм3) – 20 листопада у ПС м. Рені.

У порівнянні з ІV кв. минулого року у воді р. Дунай збільшився вміст азоту амонійного, АПАВ та показники сольового складу. Середнє за квартал значення мінералізації по руслу річки зросло від 12% у ПС м. Рені та м. Ізмаїл до 16 % У ПС м. Вилкове.

Екологічна оцінка якості води в р. Дунай (згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод) за критерієм мінералізації дозволяє  класифікувати  воду в  р. Дунай  як    «прісну»,    «гіпогалинну»; клас якості за ступенем чистоти – «чиста» (2), категорія - «досить чиста» (3).

З р. Дунай лабораторія відбирає проби у транскордонних ПС м. Рені (71 миля) та м. Вилкове (20 км).

У транскордонному ПС м. Рені (на кордоні з Румунією) у ІV кварталі було відібрано 3 проби води.

Вміст розчиненого кисню у цьому ПС протягом кварталу коливався у межах від 9,3 мг/дм3 до 11,4 мг/дм3; середнє за квартал значення ХСК було 18,4 мг/дм3, ОП - 3,2 мг/дм3, БСК5 – 2,4 мг/дм3, БСК20 – 4,4 мг/дм3, мінералізації – 366 мг/дм3.

У пробі відібраної 20 листопада зафіксовані найвищі за квартал значення ХСК – 20 мг/дм3, БСК5 – 3,4 мг/дм3 та БСК20 – 6,1 мг/дм3.

У порівнянні з ІІІ кварталом 2018 р. у воді зменшився вміст азоту нітритного, азоту амонійного, заліза; збільшився вміст азоту нітратного та сполук фосфору. Мінералізація зросла на 13 %.

У порівнянні з ІV кв. минулого року у воді р. Дунай у цьому ПС у 3 рази зросли показники азоту амонійного, на 9 % зросла мінералізація; зменшився вміст заліза, хрому загального, завислі речовини.

На українській частині р. Дунай лабораторія контролює якість води на трьох питних водозаборах:

- р. Дунай, 94 км від гирла, м. Ізмаїл;

- р. Дунай, 48 км від гирла, м. Кілія;

- р. Дунай, 20 км від гирла, м. Вилкове.

На питних в/з м. Ізмаїл, м. Кілія та м. Вилкове у ІV кварталі було відібрано 6 проб води .

За класифікацією згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання вода в р. Дунай відноситься:

-         за вмістом органічних речовин – до 2- 3 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1- 4 класу якості;

-         за показниками сольового складу - до 1- 2 класу якості;

-         за токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії, - до 1- 2 класу якості;

-         за показниками радіаційної безпеки (цезій – 137) – до 1 класу якості.

На питному в/з м. Ізмаїл у звітному періоді було відібрано 3 проби води.

Вміст розчиненого кисню у цьому ПС протягом кварталу коливався у межах від 8,8 мг/дм3 до 11,9 мг/дм3; середнє за квартал значення ХСК було 17,3 мг/дм3, ОП було 2,9 мг/дм3; БСК5 – 2,7 мг/дм3; БСК20 – 4,1 мг/дм3; фенолів – 0,001 мг/дм3, мінералізації – 370 мг/дм3.

В пробі води відібраної 20 листопада було   зафіксовано максимальне   за квартал значення ХСК (20 мг/дм3); 11 грудня - максимальне значення БСК20 (5,0 мг/дм3).

У порівнянні з ІІІ кварталом цього року у воді зменшились показники органічного забруднення (ОП та БСК), вміст азоту нітритного, азоту амонійного, заліза, хрому, фенолів, АПАВ; збільшився вміст азоту нітратного, сполук фосфору, мінералізація.

У порівнянні з ІV кварталом минулого року зменшились показники органічного забруднення (ОП та БСК), вміст азоту нітритного, сполук фосфору, заліза, фенолів, завислі речовини; зросли показники азоту амонійного, нітратів, марганцю.

Мінералізація зросла на 9 %.

На питному в/з м. Кілія пробу води було відібрано 23 жовтня.

Вміст розчиненого кисню мав значення 9,9 мг/дм3; ХСК було 16,2 мг/дм3, ОП -   4,4 мг/дм3, БСК5 – 2,1 мг/дм3, БСК20 – 3,8 мг/дм3, вміст іонів амонію – 0,336 мг/дм3, фенолів – 0,001 мг/дм3, мінералізація – 394 мг/дм3.

У порівнянні з ІV кв. минулого року в воді зменшились показники азоту нітритного, нітратів, фенолів, АПАВ; у 1,5 – 2 рази збільшились показники органічного забруднення (ХСК, ОП та БСК), у 7 разів збільшився вміст азоту амонійного, у 1,6 раз - вміст фосфору загального, у 3,9 раз - вміст заліза. Мінералізація зросла на 12 %.

У транскордонному пункті спостереження в районі питного в/з  м. Вилкове було відібрано 3 проби води.

Вміст розчиненого кисню у цьому ПС протягом кварталу коливався у межах від 9,7 мг/дм3 до 10,5 мг/дм3; середнє за квартал значення ХСК було 19,6 мг/дм3, ОП - 3,1 мг/дм3, БСК5 – 1,3 мг/дм3, БСК20 –2,5 мг/дм3, мінералізації – 368 мг/дм3.

У порівнянні з ІV кварталом минулого року зменшились показники нітратів, заліза, фенолів; зросли показники органічного забруднення (ХСК, ОП та БСК), вміст азоту нітритного, азоту амонійного, сполук фосфору. Мінералізація зросла на 16 %.

Транскордонні пункти спостереження

У транскордонному ПС з р. Киргиж-Китай на кордоні з Молдовою (49 км від гірла, с. М. Ярославець) проба води була відібрана 6.11.2018 р.

У   пробі води зафіксовані  високі значення ХСК (113 мг/дм3), ОП (12,3 мг/дм3), БСК20 (9,2 мг/дм3), азоту амонійного (1,06 мг/дм3), фенолів (0,002 мг/дм3), марганцю (1,38 мг/дм3), нафтопродуктів (0,119 мг/дм3), показників сольового складу (мінералізація - 4133 мг/дм3).

Розчинений кисень мав значення 5,2 мг/дм3.

У порівнянні з IV кварталом 2017 р. в річці у цьому ПС  зменшився вміст азоту нітритного та нітратного, а також сполук фосфору; зросли показники ХСК та ОП, вміст заліза, марганцю, цинку, нафтопродуктів.

Мінералізація майже не змінилась (7.11.2017 р. мінералізація була 4128 мг/дм3).

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «бета-мезогалинні».

У транскордонному ПС з р. Ялпуг (на кордоні з Молдовою) проба води була відібрана 23 жовтня 2018 р.

Розчинений кисень мав значення 7,8 мг/дм3. У пробі зафіксовані високі значення ХСК (143,4 мг/дм3), ОП (14,3 мг/дм3), БСК5 (7,3 мг/дм3), БСК20 (15,0 мг/дм3), фенолів (0,002 мг/дм3), показників сольового складу.

Мінералізація  води  у   пробі, у порівнянні з жовтнем минулого року, зменшилась на 326 мг/дм3 та складала 3747 мг/дм3 (2 жовтня 2017 р. - 4073 мг/дм3).

У порівнянні з ІV кв. минулого року у річці зросли показники азоту нітритного, азоту нітратного, заліза, марганцю; зменшились показники органічного забруднення (БСК20, ХСК, ОП), вміст сполук фосфору, фенолів.

За критерієм мінералізації вода в річці відноситься до класу «солонуваті», категорія – «β -мезогалинні».

Придунайські озера

Зі зниженням температури повітря у ІV кварталі в воді придунайських озер дещо знизились, але спостерігаються високими показники органічного забруднення (ХСК, ОП та БСК) та феноли.

Вміст розчиненого кисню в придунайських озерах мав оптимальні значення.

Наприкінці 2018 року рівні води в озерах Ялпуг, Катлабух та Китай були вищі на 0,1 м БС – 0,2 м БС, ніж наприкінці минулого року.

Мінералізація в озерах Катлабух та Кагул у порівнянні з ІV кварталом 2017 р. майже не змінилась; в озері Ялпуг мінералізація знизилась на 12 %, в озері Китай - на 18 %.

В озерах збільшився вміст сполук азоту.

оз. Ялпуг-Кугурлуй 

Навесні цього року озеро було наповнено до НПУ 2,8 м БС.

Рівень води поступово зменшувався та 11 грудня досяг відмітки 2,0 м БС.

Минулого року рівень води в озері був нижче, та наприкінці 2017 року становив 1,87 м БС.

У IV кварталі у ПС питний водозабір м. Болград с. Оксамитне, було відібрано 3 проби води.

У відібраних пробах, за класифікацією згідно ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання, вода в озері в цьому пункті спостереження за загальносанітарними хімічними показниками відноситься:

-         за показниками сольового складу - до 3 - 4 класу якості;

-         за вмістом органічних речовин – до 3 - 4 класу якості;

-         за вмістом сполук азоту та фосфору – до 1- 2 класу якості.

За токсикологічними показниками хімічного складу, які визначаються в лабораторії, - до 1- 2 класу якості.

Вміст розчиненого кисню в озері протягом кварталу коливався у межах від 10 мг/дм3 до 11,8 мг/дм3.

Високими зберігаються показники органічного забруднення води по ОП (від 7,4 мг/дм3 до 8,1 мг/дм3), ХСК (від 62,6 мг/дм3 до 82 мг/дм3) та БСК (по БСК20 - від 6,0 мг/дм3 до 9,2 мг/дм3), вміст фенолів (до 0,003 мг/дм3).

Мінералізація води в озері у районі Болградського водозабору у грудні цього року була 1352 мг/дм3, це на 12 % нижче, ніж у грудні 2017 року (12.12.2017 р. - 1512 мг/дм3).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року, в озері збільшився вміст сполук азоту; зменшились вміст заліза, АПАВ та сполук фосфору.

Згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод вода в озері у ПС Болградський питний в/з у IV кв. 2018 р. може бути віднесена за критерієм мінералізації до категорії «солонуваті», «β-мезогалинні».

У звітному періоді у ПС оз. Кугурлуй, с. Н. Некрасівка проба води була відібрана 20 листопада.

В озері в цьому ПС зафіксовані високі значення органічного забруднення: ОП - 7,2 мг/дм3, БСК20 - 7,0 мг/дм3, ХСК – 60,0 мг/дм3.

Мінералізація була 1215 мг/дм3, що на 28 % більше ніж у листопаді минулого року (875 мг/дм3).

У   порівнянні з IV кварталом 2017 р. в оз. Кугурлуй зросли показники ХСК, заліза, вміст сполук азоту, мінералізація; дещо зменшився вміст фосфору.

За критерієм мінералізації вода в озері Кугурлуй у IV кварталі 2018 р. може бути віднесена до категорії «солонуваті», «β-мезогалинні».

оз. Кагул

Навесні цього року озеро було наповнено до відмітки 3,55 м БС (при НПУ 3,5 м БС).

Рівень води поступово зменшувався та у грудні досяг відмітки 2,83 м БС. Наприкінці минулого року рівень води в озері мав значення 2,79 м БС.

У ІV кварталі 2018 р. з оз. Кагул у ПС ГНС Нагірне були відібрані 3 проби води.

Вміст розчиненого кисню в озері протягом ІV кварталу коливався у межах від 9,2 мг/дм3 до 12,8 мг/дм3.

Високими зберігаються показники органічного забруднення води: ХСК (до 60,0 мг/дм3), ОП (до 8,9 мг/дм3), БСК20 (до 14,5 мг/дм3); у жовтні та листопаді   зафіксовані підвищені значення марганцю (до 0,11 мг/дм3) та фенолів (до 0,003 мг/дм3) .

У порівнянні з ІV кварталом 2017 р. в озері збільшився вміст сполук азоту та фосфору, заліза, марганцю.

Середнє значення мінералізації води у звітному періоді у порівнянні з ІV кварталом минулого року майже не змінилось та становить 536 мг/дм3 (у ІV кварталі 2017 року - 573 мг/дм3).

Згідно   з     Методикою   екологічної оцінки якості поверхневих вод за критерієм мінералізації вода в Кагулі відноситься до «прісних», «гіпогалинних»   вод.

оз. Катлабух

Навесні цього року озеро було наповнено до відмітки 1,75 м БС (при НПУ 1,7 м БС).

Рівень води поступово зменшувався та у листопаді досяг відмітки 0,99 м БС.

Минулого року рівень води в озері був нижче, та наприкінці   2017 року становив 0,84 м БС.

У ІV кв. 2018 р. з оз. Катлабух були відібрані 2 проби води у ПС НС-2 Суворовської ЗС.

Вміст розчиненого кисню у пробах мав значення 6,9 мг/дм3 та   8,9 мг/дм3.

Протягом кварталу в озері зафіксовані високі значення показників органічного забруднення води (ХСК – до 152 мг/дм3, ОП - до 16,5 мг/дм3, БСК20 - до 15,2 мг/дм3), фенолів (до 0,003 мг/дм3), марганцю (до 0,200 мг/дм3) та показників сольового складу води.

У порівнянні з ІV кварталом 2017 р. мінералізація в озері майже не змінилась (6.11.2018 р. - 2891 мг/дм3, 18.12.2017 р. - 2881 мг/дм3).

В озері зріс вміст сполук азоту, ОП, марганцю.

За рівнем мінералізації вода в озері Катлабух належить до класу «солонуватих»,   «β-мезогалинних» вод.

оз. Китай 

Навесні 2018 року оз. Китай було наповнено до відмітки 1,55 м БС (при НПУ – 1,5 м БС).

Рівень води поступово зменшувався та у листопаді досяг відмітки 0,8 м БС.

На кінець ІV кварталу минулого року рівень води в озері становив 0,56 м БС.

У ІV кв. 2018 р. з озера були відібрані 2 проби води у ПС Червоноярська ГНС. 

Вміст розчиненого кисню в озері мав значення від 9,1 мг/дм3 до 11,2 мг/дм3.

У пробах води з озера у ПС Червоноярська ГНС протягом кварталу зафіксовані високі значення водневого показника рН (до 8,83 од. рН), показників органічного забруднення води: БСК20 (до 17,6 мг/дм3), ХСК (до 240 мг/дм3), ОП (до 35,7 мг/дм3), фенолів (до 0,006 мг/дм3), марганцю (до 0,2 мг/дм3) та мінералізації (до 5539 мг/дм3).

У порівнянні з ІV кварталом минулого року в озері збільшився вміст сполук азоту; дещо зменшились БСК та ХСК, вміст сполук фосфору, заліза, марганцю, фенолів.

Середнє за ІV квартал цього року значення мінералізації води становило 5429 мг/дм3, що на 18 % нижче, ніж у ІV кварталі минулого року (6621 мг/дм3).

За критерієм   мінералізації   вода   в   озері   Китай у ІV кв. 2018 р. відноситься до класу «солонуваті», «α-мезогалинні» води.

Малі річки 

У ІV кварталі 2018 р. з малих річок: р. Ялпуг, р. Ташбунар,   р. Єніка, р. В. Катлабух, р. М. Катлабух, р. Аліяга   та р. Киргиж-Китай (ПС 49 км від гірла, с. М. Ярославець)  було відібрано 7 проб води.

Річки Карасулак та Киргиж-Китай (ПС 4,2 км від гирла) у цьому кварталі пересихали.

Вміст розчиненого кисню в річках, крім р. Ташбунар та В. Катлабух, мав допустимі значення.

В пробах води відібраних 6.11.2018 р. розчинений кисень в р. Ташбунар мав значення 4,0 мг/дм3, в р. В. Катлабух – 3,8 мг/дм3.

У всіх річках зафіксовані   високі значення показників сольового складу, органічного забруднення та фенолів.

Мінералізація в річках мала значення від 4133 мг/дм3 (р. Киргиж-Китай  ПС 49 км від гірла, с. М. Ярославець) до 9894 мг/дм3 (р. Аліяга); ХСК – від 113,3 мг/дм3 (р. Киргиж-Китай ПС 49 км від гірла, с. М. Ярославець) до 346,7 мг/дм3 (р. Єніка); ОП - від 10,3 мг/дм3 (р. Ташбунар) до 44,3 мг/дм3 (р. Єніка); БСК20 - від 8,2 мг/дм3 (В. Катлабух) до 40 мг/дм3 (р. Єніка); забруднення фенолами - від 0,001 мг/дм3 до 0,006 мг/дм3 (р. Єніка).

Високі значення марганцю спостерігались в р. Єніка (0,20 мг/дм3 ), р. В. Катлабух (0,28 мг/дм3 ), р. Ташбунар (0,46 мг/дм3 ) та р. Киргиж-Китай  ПС 49 км від гірла, с. М. Ярославець (1,38 мг/дм3 ).

 

 

Зав. лабораторії моніторингу вод   М.В. Комерзан

 

 

 

 

Joomla inotur

Finland inotur picma
picma