ДУНАЙСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Главная Про Дунайський РОВР Керівництво та служби
Керівництво та служби управління Друк

В.о. начальника офісу

Махненко Юрій Юхимович

Заступник начальника

Гуньковська Світлана Володимирівна

Головний інженер

Махненко Юрій Юхимович

Тел. 04841- 4-08-98 електронна адреса dbuvr@ukrpost.ua 

Відділ водних об’єктів, використання водних ресурсів та моніторингу вод 

Начальник відділу Ромалійській Григорій Антонович тел. 4-08-62, електронна адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

Основні завдання відділу:

-           Підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, і участь у її реалізації.

-          Визначення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах і забезпечення функціонування системи державного моніторингу довкілля у частині моніторингу поверхневих вод.

-          Виконання комплексних програм щодо розвитку водного господарства та здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливої дії вод, включаючи протипаводковий захист української частини р. Дунай в межах Одеської області.

-          Забезпечення організації розробки схем комплексного використання та охорони водних ресурсів та заходів екологічного оздоровлення басейну річки Дунай.

-          Здійснення міжнародного співробітництва на транскордонних водах

Служба експлуатації водогосподарських систем

Головний гідротехнік Савенкова Марія Миколаївна тел. 4-08-74, електронна адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Основні завдання служби:

- Розробка експлуатаційних заходів щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд, захисних дамб, каналів для запобігання шкідливої дії вод у межах сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ліквідації ії наслідків, включаючи протипаводковий захист  територій у межах басейну р. Дунай.

- Забезпечення з урахуванням галузевих особливостей виконання організаційних заходів щодо проектування, будівництва і реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, гідротехнічних споруд та водогосподарських об’єктів.

Служба економіки

Головний економіст Гапонова Надія Димитрівна тел. 4-08-74

Основні завдання служби:

-           розробка і затвердження кошторису доходів і видатків, здійснення економічного планування діяльності Дунайського РОВР, інші роботи, що входять до компетенції служби. забезпечення економного використання бюджетних коштів

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Провідний бухгалтер Діденко Ірина Олегівна тел.. 4-08-64 електронна адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Основні завдання відділу:

-          Забезпечення дотримання в управлінні встановлення єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку.

-          повне документування всіх господарських операцій, відображення їх у відповідних реєстрах бухгалтерського обліку, контроль за використанням коштів в управлінні. Складання та подання у відповідні інстанції зведеної фінансової та статистичної звітності.

Провідний юрисконсульт Панфілов Сергій Володимирович тел. 4-08-98

Основним завданням юрисконсульта ДРОВР є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів органом виконавчої влади, керівниками та працівниками ДРОВР під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів ДРОВР в судах.

В.о. інспектора з питань запобігання та виявлення корупції Панфілов С.В.

Основними завданнями інспектора з питань запобігання та виявлення корупції є підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства України

Інженер з підготовки кадрів  І категорії Тріколіч Тамара Іллівна тел. 4-08-98

Основними завданнями є ведення обліку особового  складу  управління,  формування  і  ведення  особистих справ керівників, фахівців спеціалістів і  професіоналів  управління, органiзація професiйного навчання робiтникiв i пiдвищення квалiфiкацiї   керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв (пiдготовка, перепiдготовка i пiдвищення квалiфiкацiї на виробництвi, у професiйно-технiчних навчальних закладах, економiчне навчання, практичне навчання учнiвської молодi та молодих спецiалiстiв у перiод проходження ними стажування, а також виробничої практики студентiв i учнiв).

 Лабораторія моніторингу вод

Завідувач лабораторією – Комерзан Маріанна Володимирівна тел. 4-08-62 електронна адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

Лабораторія виконує вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду. Об’єктами вимірювань, що виконує лабораторія відповідно до заявленої галузі атестації, є поверхневі води, в яких визначаються гідрохімічні та токсикологічні показники якості води, а також зворотні (стічні) води за замовленнями.

Перелік показників об’єктів вимірювань наведено у галузі атестації та у формі 6 Паспорта лабораторії.

Лабораторія здійснює контроль якості поверхневих вод за гідрохімічними і токсикологічними показниками відповідно до:

  • Водного кодексу України;
  • Положення про державну систему моніторингу довкілля (Постанова Кабінету  Міністрів  України  від  30.03.98 р.  №  391,  зі змінами  від 16.05.01 р.

№ 528);

  • Програми державного моніторингу довкілля в частині здійснення  Держводагентством України контролю за якістю поверхневих вод, затвердженої наказом Держводагентства  від 31.08.2015 р. № 90

Об’єктами державного моніторингу якості вод є:

  • поверхневі води в районах основних водозаборів комплексного призначення;
  • поверхневі води водогосподарських систем комплексного призначення;
  • води, при аварійному забрудненні, у районах водозаборів, що знаходяться у зоні впливу аварійних забруднень та додатково у місцях, які забезпечують необхідну інформацію для прогнозування аварійних забруднень;
  • води у прикордонних зонах та місцях їх інтенсивного виробничо-господарського використання;
  • зворотні (стічні) води (за замовленнями).

Лабораторія здійснює діяльність, пов’язану з обігом прекурсорів при виконанні лабораторних робіт згідно з чинним законодавством

 Дільниця механізованих робіт

Начальник дільниці – Бондаренко Олександр Федорович, тел. 4-08-97

Головний механік – Діденко Марина Василівна

Основні завдання:

-          технічна організація роботи  по забезпеченню довготривалої, надійної та безпечної експлуатації машин, механізмів, транспортних засобів, засобів малої механізації, енергетичного обладнання, а також безпосередня робота по забезпеченню експлуатації енергетичного і газового господарства будівлі та транспортних засобів апарату управління  Дунайського РОВР.

-          статистичний облік по всім виробничим і техніко-економічним показникам роботи машин, механізмів, автотранспорту, енергетичного обладнання, проводить аналіз їх використання.

Дільниці:

Ренійська – начальник дільниці Пєску Андрій Стельянович, тел. 04840-44830

Ізмаїльська – начальник дільниці Ісарєв Юрій Іванович – тел. 4-08-62 

Кілійська – начальник дільниці  Мазуренко Микола Викторович, тел. 04843-41660 

Вилківська –  начальник дільниці Борисова Валентана Євгеніївна тел.. 04843-31578 

Основні завдання:

-          Забезпечення державного управління водними ресурсами, реалізація державної політики у сфері використання та відтворення поверхневих вод, забезпечення потреб населення і галузей економіки водними ресурсами у межах діяльності відділу.

-          Виконання довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об'єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі дільниць, та здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливій дії вод у межах сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь і ліквідацією їх наслідків, включаючи протипаводковий захист цих територій.

-          Здійснення в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску льодоходу та паводкових вод.


 

Joomla inotur

Finland inotur picma
picma